Privacyverklaring

Lorié Productions, gevestigd aan Soerenseweg 125  7313 EK Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Soerenseweg 125
7313 EK Apeldoorn
055-5220533

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lorié Productions verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK nummer
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Bij het invullen van het contactformulier hebben we jouw naam en e-mailadres nodig om een reactie terug te sturen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Lorié Productions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lorié Productions verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lorié Productions bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens

De gegevens die wij verzamelen als je klant bij Lorié Productions wordt, bewaren wij tenminste 10 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Na het verlopen van die periode worden de gegevens binnen 1 jaar door ons verwijderd.

Online formulieren

De gegevens die je met het invullen van de formulieren op de website van Lorié Productions achterlaat worden binnen 2 jaar na de laatste correspondentie met jou verwijderd.

Bovenstaande termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen komen die aangeven dat de gegevens langer bewaard moeten blijven of beschikbaar moeten zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lorié Productions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lorié Productions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. Of kijk op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Er worden analytische cookies van Google geplaatst, deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Hieruit kunnen wij niet je persoonlijke gegevens herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzagenverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek mailen naar info@lorie-productions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lorié Productions neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

info@lorie-productions.nl